• Isiklik nõustamine

  Kas Teiega suhtleb telefoni või e-posti teel vaid automaatvastaja? Sellist asja Geacomiga ei juhtu. Meie oleme Teie jaoks kättesaadavad kogu ööpäeva. Seega, kui Teil on mõne projekti kohta küsimusi, võite oma kontaktisikuga igal ajal ühendust võtta. Me pingutame selle nimel, et muuta Teie soovid ja eesmärgid meie omadeks. Sellest filosoofiast lähtudes töötame välja optimaalsed lahendusviisid ja saavutame süstemaatiliselt tulemusi, mis tagavad Teie täieliku rahulolu. 

 • Kultuuriline keelekompetents

  Keele valdamine ei tähenda veel kultuuri mõistmist. Just see aspekt muutub globaalse turu kontekstis keelelise kompetentsuse kõrval üha olulisemaks. Vaid sel viisil jõuab Teie sõnum vastuvõtjani just täpselt nii, nagu Te soovite, et seda mõistetaks, ja see omakorda võib anda Teile otsustava konkurentsieelise.

  Seepärast ei tõlgi meie tõlkijad Teie tekste lihtsalt niisama. Geacom lähtub alati ka kultuurikontekstist, et edastada Teie sõnumit parimal viisil. Nii jõuate oma sihtrühmani nii keelelisel kui ka kultuurilisel tasandil.

 • Usaldusväärsus

  Usaldusväärsus on meie ettevõtte kontseptsiooni üks põhialuseid ja oluline edufaktor igapäevases koostöös klientidega. Meie peale võite loota 100%. 

  Meie jaoks tähendab see

  • tähtaegadest täielikku kinnipidamist – saate oma materjalid alati kokkulepitud ajal kätte
  • pidevat kättesaadavust – oleme Teie teenistuses kogu ööpäeva
  • Teie soovide täitmist – kõik kokkulepped Teiega on meile siduvad
  • tehnilist usaldusväärsust – tänu liiasusreeglile ja paljudele salvestuskohtadele on Teie materjalid alati ja igal pool kättesaadavad ning samal ajal parimal viisil kaotsimineku eest kaitstud

  Sestap saame Teile pakkuda esmaklassilist tööd!

 • Eesmärgist juhitud tegutsemine

  Teil on eesmärgid, meil on sobivad lahendused. Iga eesmärk nõuab täiesti omanäolist lahendust. Sestap kasutame oma eksperditeadmisi ning kombineerime erine vaid meetodeid ja viise nii, et need Teie projekti õnnestumisele ideaalselt kaasa aitaksid. Selline individuaalne, Teie vajadustest lähtumine garanteerib, et meie pakkumine sobib just täpselt Teile. Teie projekti eesmärgid saavad ka meie omadeks ja järgime neid pühendumusega ning tõhusalt. Selliselt suunatud fookusega tagame Teie ettevõttele optimaalse tulemuse.

 • Info turvalisus

  Andmekaitse pole meie jaoks vajadus, vaid enesestmõistetavus. Meie oskame Teie usaldust hinnata ja käime seetõttu Teie väärtuslike andmetega alati ümber vastutustundlikult ja usaldusväärselt.

  Kõiki Teie ettevõtte andmeid saadetakse ja säilitatakse krüpteeritult ning kaitstakse tänapäevaste süsteemide abil lubamatu ligipääsu vastu. Nii võite olla kindel, et Teie andmeid näevad ja nendega teevad tööd ainult asjassepuutuvad isikud. Meie puhul on ka konfidentsiaalne info parimates kätes. Anname siinkohal oma sõna!

 • Ennetamine probleemide lahendamise asemel

  Parim probleem on olematu probleem. Sestap jälgime iga projekti puhul juba ennetavalt võimalikke probleemseid olukordi. Nii saame lahendada konflikte juba enne, kui neist tõelised probleemid kujunevad. See kehtib nii Teie projekti planeerimisprotsessi kui ka kogu läbiviimise kohta.

  Proaktiivne tegutsemine tähendab seega meie jaoks teadlikku ja ettenägelikku algatusvõimelist tegutsemist igal ajahetkel. Kaalume pidevalt võimalikke arengukäike ja tegutseme seejärel optimaalseima lahenduse leidmise nimel. See muudabki meie projektijuhtimise ja igapäevase töö meie klientide jaoks nii säästvaks ja tõhusaks.

 • Projektihaldus

  Projekti edu või läbikukkumine sõltub selle haldamisest. Tänu kogemuse, oskuste, kompetentsi ja parimate meetodite kombinatsioonile leiavad meie kogenud projektijuhid just Teile kõige sobivama lahenduse. Nad panustavad Teie eesmärkide täitmisse tõhusaimal viisil ning tagavad kõigi vahendite ja ressursside efektiivse kasutamise. Kuna meie projektijuhid on keelealase väljaõppega, käsitlevad nad neid projekte eesmärgipõhiselt.

  Tänu kompetentsele nõustamisele, asjatundlikule ööpäevaringsele teenusele ja hinnaarvestuse läbipaistvusele järgime Teie eesmärke efektiivselt . Sel viisil saate Teie rahulikult oma põhitegevusele keskenduda.

 • Kuluefektiivsus

  Tõhus projektitöötlus ning sirgjooneline, kiire eesmärgini jõudmine on meie jaoks enesestmõistetavad. Geacomiga saavutate suurima kulude kokkuhoiu.

  Hoiame silma peal projektide lõppmaksumusel ja arvestame Teie võimalike kulude optimeerimisega, andes asjatundlikke soovitusi ja rakendades neid ellu. Seeläbi lõikate tugevast ja hästi organiseeritud projektijuhtimisest ka majanduslikku tulu.

  Tänapäevase tehnoloogia kasutamisega hoiame oma majandamiskulud madalal tasemel. See annab kaks eelist: Teie maksate tõeliselt väärt tulemuste eest ja saate Geacomi kujul partneri, kes vastab Teie päringutele kiiresti ja tõhusalt.

 • Mõõdetav kvaliteet

  Oleme enda jaoks lati kõrgele seadnud. Et tagada oma lubadustest kinnipidamine, teeme Geacomis regulaarselt kvaliteedikontrolli. Selleks kasutame spetsiaalset, SAE J2450-l põhinevat kvaliteedimõõtmist, et hinnata tõlke- ja lokaliseerimise kvaliteeti. Nende mõõtmiste tulemused garanteerivad Teile parimal tasemel töötulemused ja lubavad meil hoida meie standardeid igal ajal ühtlaselt kõrgel tasemel.

  Usalda, aga kontrolli! Just sel põhjusel hoiame pidevalt fookuses oma kvaliteetstandardite järgimist. Nii võite alati loota oma tellimuse perfektsele täitmisele – ja seda kontrollitud kvaliteediga!

 • Teie vajaduste 100-protsendiliseks täitmiseks aitavad kaasa järgmised tõlketehnoloogiad:

  • Plunet Business Manager
  • SDL Trados
  • SDL Passolo
  • memoQ
  • STAR Transit
  • Across Language Server
  • RC-WinTrans
  • Geoworkz

  jpm

  Tehniline kompetents

  Nüüdisaja infotehnoloogia pärast nõuavad paljud ülesanded peale tõlkimiskompetentsi ka muud. Paljude projektide elluviimiseks on vaja ka põhjalikke tehnilisi teadmisi. Meie kaastöötajad arendavad tihti keerukaid insenerilahendusi, et täita meie klientide nõudmisi kiiresti, tõhusalt ja eesmärgistatult. Kombineerides keelelise ja tehnilise kompetentsuse, saavutame Teie jaoks optimaalsed tulemused. Selleks kasutame erinevaid programmilahendusi. Plunet Business Manageri abil organiseerime Teie projekti väga tõhusalt. 

 • Tehniline paindlikkus

  „Selle vorminguga me ei tööta,“ või „selle süsteemiga pole meil midagi peale hakata,“ on väljendid, mida Te Geacomilt vaevalt kuulete. Tehniline paindlikkus on meie suur tugevus. Teie valite soovitud vormingu või süsteemi ja meie kohandume Teie olukorra järgi.

  See kehtib järgmiste vormingute kohta

  Sellepärast oleme võimelised töötlema pea kõiki kliendispetsiifilisi vorminguid kõige erinevamates süsteemides. Usaldage seega Geacomi ka optimaalses tehnilises paindlikkuses.

 • Absoluutne kliendile orienteeritus

  Klient on kuningas. See, mis on tänapäeval enamasti vaid väljend, on meie jaoks veel väärtus. Teie kui klient olete meie tähelepanu keskmes. Sestap optimeerime oma tulemused ja pakkumised täpselt Teie soovide, eesmärkide ja nõudmiste järgi. Teie rahulolu on meie edu mõõde.

  Avastage enda jaoks ideaalne kombinatsioon kompetentsusest, tulemusest ja teenusest, mis on kokku pandud just Teie vajaduste põhjal. Meie oleme rahul vaid siis, kui Teie seda olete!